o_podjetju

Vodstvo

Upravljanje oziroma vodenje družbe Revoz temelji na veljavnih pravnih normah Republike Slovenije, internih aktih družbe in ustaljene dobre prakse. Poteka po dvotirnem sistemu, v katerem imata osrednjo vlogo uprava z izvršilnimi funkcijami in nadzorni svet z nadzornimi pooblastili.

Revozovo upravo  od 1.9.2017 dalje sestavljajo štirje člani:
• Kaan Ozkan, predsednik;
• Jože Bele, član uprave, direktor proizvodnje;
• Philippe Bex, član uprave, tehnični direktor in
• Anton Zvonko Kink, član uprave, direktor človeških virov.

Člani uprave

 • Kaan Ozkan,
  Predsednik uprave

 • Jože Bele,
  član uprave in direktor Proizvodne direkcije

 • Philippe Bex,
  član uprave in tehnični direktor

 • Anton Zvonko Kink,
  član uprave in direktor človeških virov

Nadzorni svet

 • Jose Vincente de los Mozos,
  Predsednik in predstavnik kapitala

 • Jerome OLIVE,
  Predstavnik kapitala

 • Aleš PERŠE,
  Predstavnik zaposlenih

 • Slavko PUNGERŠIČ,
  Predstavnik zaposlenih

 time 1 | cache 7200