trajnostni_razvoj

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost - stalnica poslovanja podjetja

Revozova politika družbene odgovornosti izhaja iz Renaultove strategije za to področje, ki si je v skladu s pričakovanji sodobne družbe začrtala naslednje prednostne smernice:

  • zagotoviti mobilnost za vsakogar;
  • varnost v prometu;
  • spoštovanje okolja;
  • socialni kapital (izobraževanje in raznolikost).

Tem smo v Revozu dodali še dve svoji smernici, in sicer kulturo in šport, ki izhajata predvsem iz pričakovanj lokalnega okolja.

Revoz si z lokalnim okoljem prizadeva vzpostaviti vzajemno sodelovanje, pri čemer ne gre le za finančno podporo, pač pa je za okolje dragoceno predvsem znanje in izkušnje, ki jih Revozovi strokovnjaki delijo s predstavniki drugih organizacij. Revoz podpira posamezna združenja in organizacije tudi v materialni obliki, in to bodisi denarno v okviru sponzorstev in donacij bodisi s posojo vozil oziroma z materialnimi dobitki za lažjo organizacijo posameznih prireditev.

V znaku 650-letnice Novega mesta

Dogajanje na lokalni ravni je bilo v letu 2015 močno povezano s praznovanjem 650-letnice Novega mesta. Revoz je bil v druščini največjih lokalnih podjetij generalni sponzor tako otvoritvene slavnostne proslave kot dogodkov, ki so ji sledili skozi vse leto. Dodatno je v okviru teh prireditev podprl še Skoke v Krko, Gorsko hitrostno dirko Gorjanci in kolesarsko prireditev Dirka okoli Grma.

Softlink

Podpora kulturi in lokalnemu dogajanju

Z Revozovo podporo so luč sveta ugledale tudi nekatere nove prireditve: kulinarični Izbor gourmet & fun festival v Deželi kozolcev Šentrupert ter večeri poezije Barve ljubezni na Ljubljanskem gradu. Predstavitvi Slovenije na Expu 2015 v Milanu je z voznim parkom treh twingov izdatno podprl prav Revoz. Poleg tega je Revoz del finančne pomoči kot sponzor ali donator namenil različnim organizacijam in lokalnim združenjem: V-racing, Klub prijateljev IMV, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Atletski klub Krka ...

Na področju kulture so redni prejemniki Revozove podpore Cankarjev dom (v letu 2015 je bila ta namenjena za uprizoritev baletne predstave Pepelka), Dolenjski muzej, Francoski inštitut Charles Nodier, KUD Revoz in Folklorno društvo Kres.

Softlink

Okrepljeno humanitarno delovanje in begunska kriza

 

Skrb za zdravje in spoštovanje raznolikosti je Revoz uresničeval skozi projekte Društva prijateljev mladine Novo mesto ter skozi akcije društev Polžek, Sonček … Eno največjih donacij za izgradnjo Dializnega centra Črnomelj, ki deluje v okviru Bolnišnice Novo mesto, je prispeval prav Revoz. Prav tako je v ključnem trenutku prispeval donacijo Rdečemu križu Slovenije za reševanje begunske problematike v Sloveniji.

Vlaganje v izobraževalni sistem je tudi vlaganje v prihodnost podjetja

V Revozu si želimo v največji možni meri prispevati h kakovosti in učinkovitosti državnega vzgojno-izobraževalnega sistema, od katerega pričakujemo, da bo v bodoče oblikoval strokovnjake, ki bodo svoje znanje pridobivali in utrjevali tudi v našem podjetju. Tako na področju izobraževanja tradicionalno nudimo finančno pomoč projektu poklicnega izobraževanja in izvedbi pouka francoščine na osnovnih in srednjih šolah v regiji (nakup učbenikov, srečanja učiteljev, Frankofonski dan v Celju …). Podprli smo tudi Fakulteto za elektrotehniko, Šolski center Novo mesto, Gimnazijo Novo mesto, Fakulteto za strojništvo, Drugo francosko šolo v Ljubljani ter strojne inženirje in tehnike Dolenjske in Bele krajine.

Osnovni šoli Bršljin smo z donacijo pomagali pri uresničitvi projekta novega avtobusnega postajališča, ki je plod Renaultovega programa Varnost in mobilnost za vse, slovenskega zmagovalca v šolskem letu 2012-2013.

 

Oseba, odgovorna za sponzorstva:

Nevenka Bašek Zildžović
07 3315834
nevenka.basek@renault.com

 time 204 | cache 7200