trajnostni_razvoj

Ravnanje z okoljem

Odgovornost do naravnega okolja

Revoz se s svojo proizvodno dejavnostjo pa se zajeda skoraj v središče Novega mesta. Zato je skrb za okolje ena najpomembnejših smernic, s tem pa se tudi pridružuje Renaultovim prizadevanjem na področju ravnanja z okoljem. Tovarna se tako vključuje tudi v kontekst trajnostnega razvoja, sprejet na ravni skupine Renault, ki je opredeljen kot okoljska, socialna in družbena odgovornost podjetja, ki jo izkazuje tako do svojih zaposlenih kot do širšega okolja.

Stalni napredek na vseh področjih in pogoje za prihodnost podjetja je mogoče doseči le z uspešnim usklajevanjem ekonomskih, socialnih in okoljskih vidikov poslovanja. Zato si zaposleni na vseh ravneh stalno prizadevamo uveljavljati nove tehnologije in postopke dela, ki bodo v največji možni meri zmanjšali vplive na okolje.

Politika ravnanja z okoljem

Revozova okoljska politika  je del politike Skupine Renault, katere cilj je uskladiti ekonomske zahteve z okoljskimi in družbenimi. V letu 2015 je bila sprejeta nova politika na tem področju in k njej so se s svojim podpisom zavezali vsi člani vodstvenega kolegija tovarne.

 

Varčevanje z naravnimi viri

Prednostne cilje Revoza na področju zmanjševanja vplivov na okolje bomo dosegli z uresničevanjem aktivnosti na tehle področjih:

  • Podnebne spremembe in energetska učinkovitost
  • Viri in konkurenčno krožno gospodarstvo
  • Zdravje in ekosistemi
  • Inovativne storitve in sistemi za mobilnost
  • Ravnanje z okoljem in transparentnost ter
    odgovorno komuniciranje in dialog z deležniki

  

 Softlink

 time 317 | cache 7200