trajnostni_razvoj

Socialna odgovornost

Kakovost človeških virov - potencialov

V skladu s strateško usmeritvijo Renaulta predstavlja pomemben del vizije Revoza usmeritev na področju človeških virov. S spoštovanjem zaposlenih in okolja želimo prispevati k temu, da bo tovarna v Novem mestu postala dobičkonosna baza za Renaultovo mednarodno širitev ter s svojo prilagodljivostjo, odzivnostjo in učinkovitostjo zaposlenih zgled vsem tovarnam za sestavo vozil.

Pritegniti in zadržati najboljše

H kakovosti vodenja zaposlenih v podjetju prispevamo z različnimi orodji: izobraževanje za izboljšanje veščin komuniciranja, ocenjevanje vodij po metodi »360°«, načrtovanje in uresničevanje napredovanj na odborih za spremljanje poklicne poti, uvajanje vodenja s pomočjo kompetenc, letni razgovori ...

Nagrajevanje z možnostjo napredovanja

Družba posveča pomembno pozornost sistemu nagrajevanja, ki je eden od elementov organizacijske klime. Sistem nagrajevanja je zastavljen tako, da je odprt za napredovanje. Politiko plač vsako leto konkretiziramo z dogovorom, sklenjenim med upravo in socialnimi partnerji

Izobraževanje kot orodje napredka

Osnovno načelo politike izobraževanja Skupine Renault, ki smo je sprejeli tudi v Revozu, je, da brez ustreznega znanja in kompetenc ni napredka. Izobraževanje je namenjeno izboljšanju uspešnosti podjetja in njegovih zaposlenih. Tako matična hiša Renault kot Revoz sam spodbujata vsakega zaposlenega, da se izobražuje skozi svojo celotno poklicno pot. V lastnem izobraževalnem centru, v izobraževalnih centrih matične družbe ter izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in v tujini zaposleni pridobijo teoretična in praktična znanja na delovnem mestu v proizvodnji ter po potrebi tudi formalno izobrazbo.

Varnost in zdravje pri delu

Zagotavljanje visoke stopnje varnosti in zdravja pri delu je stalna prednostna smernica družbe. Pri tem se sklicujemo na politiko varnosti, ergonomije in pogojev dela, ki izhaja iz definicije, da je delo v varnem in spodbudnem okolju eden od temeljev za doseganje dobrih rezultatov.

 time 151 | cache 7200