novice
05.09.13

Zamenjava na vrhu Revoza

Prvi mož Revoza Aleš Bratož 1. oktobra 2013 odhaja iz podjetja in prevzema obveznosti in naloge generalnega direktorja industrijske podružnice Oyak Renault v Turčiji. V Revozu ga bo nasledil Patrice Haettel, trenutno direktor mehanske tovarne Valladolid Motores v Španiji.

Aleš Bratož je bil predsednik uprave Revoza od junija 2008 dalje. V tem obdobju, ki so ga zaznamovale predvsem zaostrene razmere na trgu kot posledica gospodarske krize, je bilo v Revozu premaganih veliko pomembnih mejnikov: izpeljan je bil projekt wind, prvič smo presegli magično mejo 200.000 izdelanih vozil v enem letu, zabeležili več kot 3,5 milijona izdelanih renaultov, zagnali proizvodnjo 2. faze twinga in postali ena najučinkovitejših tovarn Zveze Renault Nissan. Motivacija zaposlenih je bila ves čas na zelo visoki ravni, tudi v zadnjem času, ko so v teku velika naložbena dela v okviru projekta Edison, vrednega več kot 400 milijonov evrov.

Aleš Bratož si je v času svojega službovanja kot predsednik uprave Revoza prizadeval za čim tesnejše sodelovanje z okoljem in za napredek slovenskega gospodarstva, kar je bilo v obliki priznanj in nagrad tudi večkrat prepoznano. Med drugim je bil predsednik Nadzornega odbora GZS, član Upravnega obora GZDBK, član sveta Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani in član društva Manager, s svojimi bogatimi izkušnjami in pogledi pa je sodeloval tudi v številnih delovnih skupinah, ki sta jih na področju gospodarstva oblikovala predsednik države in slovenska vlada.

Na podlagi doseženih rezultatov in opravljenih nalog je bila Alešu Bratožu znotraj Skupine Renault zdaj zaupana še ena, zelo odgovorna naloga: vodenje industrijske podružnice Oyak Renault, ki na zelo velikem turškem tržišču s 77 milijoni prebivalcev združuje dve tovarni s skupaj 6.300 zaposlenimi.


 time 127 | cache 7200