novice
20.03.09

OB POLNI ZASEDENOSTI ZMOGLJIVOSTI REVOZA BO PRESEŽNO POVPRAŠEVANJE PO CLIU II POKRIVALA TOVARNA FLINS

Glede na to, da je na evropskem tržišču prišlo do občutnega povečanja povpraševanja po modelih twingo in clio II, ki ju izdelujemo v Novem mestu, in glede na to da trenutno tem potrebam v Revozu ne uspevamo v celoti zadostiti, je bila sprejeta odločitev, da v Revozu maksimalno povečamo obseg proizvodnje twinga, ki ga izdelujemo izključno v naši tovarni. To pomeni, da bomo ob obratovanju s polno zmogljivostjo v treh izmenah lahko zagotovili le del potrebnih količin clia II, razliko pa bo pokrila tovarna Flins v Franciji, ki je ta model v preteklosti tudi že izdelovala.

Torej v nobenem primeru ne gre za relokalizacijo, ampak za dopolnjevanje količin s strani tovarne Flins, in to le za čas od junija do oktobra 2009. Ta odločitev ne spreminja že objavljenega povečanja obsega proizvodnje v Revozu, predvidenega za 14.4.2009. S tem bo Revoz prešel na dnevno proizvodnjo 880 vozil, za kar je tudi že v teku zaposlovanje okoli 150 novih sodelavcev.

Clio 2

 time 1 | cache 7200