novice
22.10.10

Priznanje podeljeno projektu Revoza - Razmigajmo življenje

20. oktobra, je bilo v okviru 3. dne ravnanja s človeškimi viri na Otočcu podeljeno priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri za leto 2009.
Ocenjevalna komisija je prijave skrbno pregledala in soglasno odločila, da se letošnje priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2009 podeli podjetju Revoz,za projekt Razmigajmo življenje.

V svoji obrazložitvi je komisija med drugim zapisala: „Primer dobre prakse podjetja Revoz »Razmigajmo življenje« predstavlja primer dejanske skrbi za zadovoljstvo zaposlenih, s posebnim poudarkom na spodbujanju, gojenju in razvoju zdravega življenja kot vrednote ... ... Vsebina kot taka v pristopu ni nova, odličnost pristopa pa je v njegovi sistemski razširjenosti prek celotne strukture podjetja ki, kar je najpomembnejše, s svojim pristopom animira zaposlene k zdravemu življenju tudi v zasebnem življenju... ... Projekt je dejansko zaživel, zaposleni so ga vzeli za svojega in nekateri zaposleni prenesli tudi v osebno življenje. Še posebej pomembno je, da se projekt nanaša na leto 2009, ko je bila zaradi gospodarske krize v mnogih podjetjih skrb za zdravje porinjena na obrobje. »Razmigajmo življenje« je projekt, ki uspešno tlakuje in plemeniti odnos med delavcem in delodajalcem in je vreden posnemanja, saj dokazuje, da je za boljše počutje in zdravje velikokrat pomembno le malo časa in dobre volje ter pripravljenosti. Ima pa to lahko izjemne pozitivne učinke za dobre medsebojne odnose in boljšo poslovno uspešnost.”

Razmigajmo zivljenje

 time 86 | cache 7200