novice
15.03.12

Evropski avtomobilski trg v upadanju

Manj naročil, zato zaustavitev polovične nočne izmene

Novo mesto, 15. marca – V Revozu v zadnjih mesecih beležimo zmanjšanje naročil, ki je posledica občutnega padca evropskega trga. Vsi dosedanji organizacijski ukrepi (ustavitev proizvodnje konec leta in nato še v februarju) niso zadostovali za ublažitev posledic padca naročil. Ker razmere na trgu še vedno ne kažejo na izboljšanje, smo primorani sprejeti dodatne ukrepe za prilagajanje obsega proizvodnje, da bi zagotovili nemoten proizvodni proces, in sicer zaustavitev polovične nočne izmene predvidoma 26. aprila.

S tem ukrepom Revoz zmanjšuje število zaposlenih za 78 zaposlenih za določen čas in za 54 zaposlenih za nedoločen čas. Istočasno zaradi zaustavitve nočne izmene preneha potreba po 199 napotenih delavcih prek agencij.

Nočna izmena v Revozu obratuje od maja 2007, ko je stekla proizvodnja twinga. V tem obdobju smo dosegali najvišjo raven obsega proizvodnje in v dveh letih celo presegli proizvodni rekord (leta 2007: 200.164 izdelanih vozil in leta 2009: 212.860 izdelanih vozil), med drugim torej tudi v kriznem letu 2009, ko se je večina tržišča borila z občutnim padcem naročil. Do krajše prekinitve nočne izmene je prišlo le konec maja 2011, in to zaradi težav z oskrbo, ki so bile posledica naravne nesreče na Japonskem. Ob ponovni vzpostavitvi polovične nočne izmene septembra 2011 smo pričakovali, da bomo to lahko obdržali le do konca leta, a nam je enak obseg proizvodnje uspelo nadaljevati še v začetku leta. Trenutno pa ugotavljamo, da pogoji za nadaljevanje polovične nočne izmene niso izpolnjeni, zato jo moramo žal prekiniti.

Ker je v kriznih razmerah še toliko bolj pomemben nadzor zalog izdelanih proizvodov, bomo konec marca proizvodnjo zaustavili za 3 dni ter si tudi s tem prizadevali zagotoviti nadaljevanje proizvodnje v dveh izmenah in pol še v aprilu.

Revoz bo v prihajajočem obdobju obratoval v dveh izmenah. Kot pa je znano, trenutno potekajo intenzivne priprave na projekt novih vozil, ki so načrtovana znotraj partnerstva med Zvezo Renault-Nissan in nemškim Daimlerjem ter nam čez približno leto in pol obetajo ponovno zaposlovanje.

 time 71 | cache 7200