novice
25.11.11

REVOZ OBISKALI SOSEDI

Novo mesto, 24. november – Po zaključenem obdobju zaupnosti v Revozu ponovno odpiramo vrata tovarne zunanjim obiskovalcem. Med prvimi smo tradicionalno medse povabili najbližje sosede. Glede na to, da je pred nami pomembno naložbeno obdobje, smo jih želeli seznaniti predvsem z razvojnimi načrti, ki med drugim upoštevajo tudi naša stalna prizadevanja za zmanjšanje vplivov na okolje.

Razvojni načrti Revoza znotraj partnerstva Zveza Renault Nissan-Daimler

V Revozu smo pred dnevi uspešno zaključili projekt priprave proizvodnje prenovljenega twinga, katerega serijska proizvodnja je že v teku, naprodaj pa bo od januarja prihodnje leto. Že zdaj pa vse svoje moči usmerjamo v naslednji projekt, ki je bil napovedan ob sklenitvi partnerstva med Zvezo Renault Nissan in Daimlerjem, in sicer proizvodnjo naslednika twinga in štirisedežnega smarta na novi, skupni konstrukcijski osnovi. Projekt Revozu obeta nov razvojni zagon, nove, sodobne tehnologije – tudi na področju zmanjšanja vplivov na okolje – ter nenazadnje: nove zaposlitve.

Preureditev stavb in okolice

S projektom se bo tovarna preobrazila tako navznoter kot navzven. V notranjosti tovarne bo zaradi uvedbe nove konstrukcijske osnove največ sprememb pri procesu sestave in varjenja karoserij, ki bo v novih prostorih (bivša Adria Mobil) v celoti na novo postavljen, omogočal pa bo proizvodnjo večjega števila različic kot doslej. Večji posegi bodo tudi v obratu za preoblikovanje pločevine, ki bo dobil nove prostore za orodja. V obratu lakirnice se bodo na račun nove, robotizirane linije nanosa tesnilne mase na podvozje izboljšali delovni pogoji, predvsem pa se bodo z novo linijo nanosa baznega laka na vodni osnovi dodatno zmanjšali vplivi na okolje. Za potrebe proizvodnje twinga in smarta na skupni liniji bodo na montaži nameščena nova proizvodna sredstva, ki bodo prispevala k izboljšanju pogojev dela in ergonomije, posodobljeni pa bodo tudi logistični pretoki, ki bodo omogočali optimizacijo učinkovitosti.

Spremembe v proizvodnji bodo v nekaterih primerih opazne tudi navzven: širitev objekta lakirnice za postavitev nove linije nanosa laka na vodni osnovi in izgradnja nove mešalnice barv, širitev objekta obrata za preoblikovanje pločevine, nova logistična stavba na južni ploščadi, širitev objekta montaže z novo preskusno stezo, začasni objekti …

Zmanjševanje vplivov na okolje

Zavedajoč se svojih vplivov na okolje, Revoz veliko skrb namenja obvladovanju in zmanjševanju le-teh. Pri tem pomembnejši vpliv predstavljajo izpusti hlapnih organskih snovi (HOS), ki pa so že od leta 2005 pod trenutno zahtevano zakonsko mejo 60 g/m2, letos v povprečju 38 g/m2, kar je sad številnih aktivnosti v tovarni. Evropska zakonodaja na tem področju se bo predvidoma zaostrovala in tudi v Revozu bomo nadaljevali z ukrepi za zmanjševanje tovrstnih vplivov. Med pomembnejšimi novostmi, ki jih obeta projekt, je nov proces nanosa baznih lakov, ki namesto topil uporabljajo vodo, kar bo prispevalo k znižanju izpustov HOS za okoli 45%, s čimer bomo tudi v naslednjih letih dosegali stopnje izpustov krepko pod predpisano zakonsko mejo.

Obisk proizvodnje

 time 146 | cache 7200