novice
07.06.12

Nadzorni svet potrdil podaljšanje mandata uprave Revoza

Nadzorni svet Revoza je na svoji 66. seji sprejel sklep o podaljšanju mandata članov uprave Revoza, d.d., za naslednje mandatno obdobje, t.j. do 25.6.2016. Člani uprave tako ostajajo: Aleš Bratož, predsednik uprave, Albin Kužnik, član uprave, in Franci Bratkovič, član uprave.

Nadzorni svet je preveril tudi letno poročilo, ki ga je pripravila uprava družbe za poslovno leto 2011. Čisti prihodki od prodaje so v letu, ki ga je zaznamovala predvsem kriza z oskrbo z deli zaradi naravne nesreče na Japonskem, znašali 1.127.516.000 evrov (1.320.449.000 evrov v letu 2010), čisti poslovi izid pa 13.911.000 evrov (18.642.000 evrov v letu 2010).

Skupščina je sprejela letno poročilo ter predlog uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011. Bilančni dobiček v višini 74.650.513,03 evra se tako ne izplača v obliki dividend, pač pa se v celoti prenese na naslednje leto kot nerazporejeni dobiček, kar je v skladu z ambicioznimi razvojnimi načrti družbe, povezanimi s projektom proizvodnje novih modelov v okviru partnerstva med Zvezo Renault-Nissan in nemškim Daimlerjem. Skupščina delničarjev je predlagani sklep potrdila.

 time 72 | cache 7200